תַפרִיט
#
רישום דומיין חדש
#
העברת דומיין קיים מרשם אחר
#
להשתמש בדומיין קיים ולעדכן את שרתי השמות בהתאם

רישום דומיין חדש

העברת דומיין קיים מרשם אחר

להשתמש בדומיין קיים ולעדכן את שרתי השמות בהתאם

Domain Selection Descriptions


Register A New Domain

This option means that you will purchase and register a "domain name" through MonsterMegs & we will be your domain registrar.


Transfer Domain

If you currently have a domain name "registered" with another company, you would choose this option to transfer the domain (this is different from hosting) to MonsterMegs. When your domain renews, you would now pay for this domain renewal through MonsterMegs. Please note, when transferring a domain name, a "transfer fee" is required, which will extend your domain registration for 1 year.


Use Existing

Choosing this option will mean that your existing domain will remain registered elsewhere, but you will be choosing only web hosting with MonsterMegs. When choosing this option, you must specify a domain name in order for the hosting account to be provisioned. You can then update your DNS nameservers on the domain at a later time once your hosting account is created.


Still unsure which option to choose? Get in touch with our sales department here: Sales Contact Form

זכויות יוצרים & להעתיק;2020 MonsterMegs. כל הזכויות שמורות.